Dertleri ne?

Amaçları
Ben ile öteki arasındaki mesafeyi kısaltıp farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü pekiştirerek kutuplaşmayı engellemek
Ne Yapıyoruz?

01.

Ortaklıkları Vurgulayarak

Farklı düşüncelere ve kültürlere sahip gençlerin sahip oldukları ortak özelliklerin, ihtiyaçların, hedeflerin ve hayallerin altını çizerek; karşılıklı önyargılarına rağmen bir araya gelmelerini kolaylaştırıyorlar.

02.

Farklılıkları Görünür Kılarak

Ortaklıklar üzerinden kurgulanan birlikteliğin ömrü ancak ortaklığın ömrü kadardır. Bu birlikteliği sürdürülebilir kılmak için birliktelik süresince, farklılıkların görünür kılınmasını ve grupların; birbirlerinin farklılıklarını, onlara dayatılan basmakalıp imajlarla ya da önyargılarla değil, bizzat “öteki” ile tanışarak kendi başlarına keşfetmelerini teşvik ediyorlar.

03.

Şiddetsiz İletişimi Geliştirerek

Şiddetsiz iletişim, karşımızdakini empati yoluyla anlarken, kendi düşüncelerimizden de taviz vermemeyi, yani “uzlaşı” kisvesi altında aynılaşmamayı savunur. Bu açıdan kazananın ve kaybedenin olduğu zıtlaşmacı diyalektik iletişimden, farklı görüşlere hoşgörü temelinde yeşeren diyaloğa dayalı şiddetsiz iletişime geçişi öne çıkarıyorlar.

Nasıl Yapıyoruz?

Medya Çalışmaları

Medyanın kalabalık kitlelere ulaşıp algıları değiştirme gücünü kullanarak; öteki, ötekileştirme ve kutuplaşma kavramları üzerine, farklılıkları görünür kılan ve Anadolu’da hoşgörü kültürüyle tarih boyunca beraber yaşamış uygarlıkları tanıtan içerikler üretiyorlar Sosyal medya kampanyaları, blog yazıları, canlı yayınlar ve kısa belgeseller ile önyargıları kırarak gençler arası bir arada yaşama kültürünü geliştirmeyi hedefliyorlar.

Kültürel Faaliyetler

Anadolu kültürünün çeşitliliğini tanıtan, toplumda var olan farklılıkları gösteren ve bu farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü gerçekleştiren akademik ve sanatsal çalışmalar yapıyorlar.

Eğitimler

Kutuplaşma hakkında farkındalık yaratmak, gençlerde aktif yurttaşlık bilincini arttırmak ve temel sivil toplum / gönüllülük becerilerini geliştirmek amacıyla profesyonel eğitmenler tarafından verilen yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler düzenliyorlar.

Saha Çalışmaları

Farklı kültürlerden gelen gençler arasındaki temas ve diyaloğu arttırarak birbirlerini tanımalarını sağlayan ve bu yolla gençlerin şiddetsiz iletişim metotlarını yaygınlaştırıp sorunlarıyla ilgili harekete geçebilecekleri ortamlar yaratmalarını amaçlayan saha projeleri düzenliyorlar. .

Spor Faaliyetleri

Farklı bireylerin bir arada hareket ederek başarıya ulaşma deneyimlerini ve takım olma kültürlerini geliştiren spor etkinlikleri düzenleyerek gençler arasında dayanışma ve birliktelik bilincini arttırıyorlar..